نوشته‌ها

سقف ساختمان

سقف ساختمان

سقف ساختمان از جمله مهم ترین قسمت های ساختمان است که به روش های مختلف اجرا می شود. این بخش از بنا باید از مقاومت لازم در برابر نیروهای وارده برخوردار باشد تا دچار آسیب نگردد.

سیستم های متفاوتی برای اجرای سقف توسط مهندسین و سازندگان به کاربرده می شود. از این رو در این مطلب تصمیم گرفتیم به معرفی انواع سقف و ویژگی های هر یک بپردازیم. با ما همراه باشید.

انواع سقف