نوشته‌ها

جوشکاری اسکلت ساختمان

جوشکاری اسکلت ساختمان نیاز به سه عامل فلز پایه (فلز مادر)، فلز پرکننده (فلز جوش) و منبع ایجاد گرما یا فشار می باشد. فلز پایه به قطعات فلزی ای گفته می شود که باید با استفاده از جوش به حالت یکپارچه در آیند. از فلز پرکننده نیز به منظور پر کردن درز بین دو قطعه فلز استفاده می گردد، به طوری که این فلز در طی فرآیند جوشکاری ذوب شده و موجب پر شدن درز بین دو فلز می گردد. شایان ذکر است که جوشکاری می تواند با یا بدون فلز پر کننده باشد.

انواع جوشکاری اسکلت ساختمان

به طور کلی روش های جوشکاری به دو گونه دسته بندی می گردند. در حالت اول، جوشکاری ساختمان را به دو دسته کلی جوشکاری ذوبی و غیر ذوبی تقسیم بندی می نمایند که جوشکاری ذوبی خود به ۴ نوع الکترونی، لیزر، اکسی گاز و قوسی تقسیم بندی می شود. روش جوشکاری غیر ذوبی نیز شامل نورد، فراصوتی، انفجاری، اصطکاکی و مقاومتی می باشد. در حالت دوم جوشکاری ساختمان به پنج نوع جوشکاری قوس الکتریکی، جوشکاری گاز اکسیژن، جوشکاری مقاومتی، جوشکاری حالت جامد و انواع متفرقه دسته بندی می گردد.

نکات ایمنی جوشکاری اسکلت فلزی

 • پیش از آغاز عملیات جوشکاری اسکلت ساختمان تمامی ابزارهای مورد نیاز باید کنترل شده و از سلامت آنها اطمینان حاصل گردد.
 • در جوشکاری اسکلت ساختمان استفاده از نقاب هایی با شیشه نقاب متناسب با قدرت قوس جوش، لازم و ضروری است. همچنین جوشکاران باید لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و این لباس عاری از هر گونه مواد قابل احتراق باشد.
 • در صورتی که جوشکاری در فضای بسته انجام می گردد، باید فضا به طور پیوسته تهویه شده و از افزایش درجه حرارت فضا جلوگیری به عمل آید.
 • انجام عملیات جوشکاری اسکلت ساختمان در مکان نگهداری مواد قابل احتراق ممنوع می باشد.
 • ترک محل جوشکاری تنها پس از بازرسی محل و اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی مجاز می باشد.

نکات جوشکاری اسکلت فلزی ساختمان

 • مطابق مبحث دهم مقررات ملی کلیه سطوحی که در فاصله ۵۰ میلی متری از محل هر جوش کارگاهی قرار می گیرند، باید از موادی که به جوشکاری اسکلت فلزی ساختمان صدمه می زند و یا در حین جوشکاری گازهای سمی و مضر تولید می کند پاک گردند. همچنین پیش از جوشکاری باید با استفاده از برس سیمی، رنگ کارخانه ای از روی سطوحی که جوش انجام می گیرد کاملا برطرف و پاک شود.
 • بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، کلیه جوش های انجام شده ساختمان باید تحت بازدید چشمی قرار گیرند.
 • بعد و طول جوش ها باید از نظر هندسی منطبق بر جزئیات نقشه های تعیین شده باشند.
 • در جوشکاری های چند پاسه، در هر پاس سرباره باید به طور کامل تمیز گردد و پس از آن اقدام به جوشکاری در پاس های بعدی شود.
 • در جوشکاری اسکلت ساختمان ، حرکت موجی الکترود باید طوری انجام شود که سرباره در جوش حبس نشده و زاویه الکترود نسبت به قطعه نیز درست انتخاب گردد.
 • در جوش قطعات با ضخامت های مختلف، باید توجه داشت که عمل پیش گرمایش باید در قطعه با ضخامت بیشتر انجام گردد.
 • در جوشکاری ساختمان اسکلت فلزی ، به منظور انجام جوش های شیاری ورق های ضخیم تر از ۶ میلی متر باید کلیه لبه های این ورق پخ زنی شوند.
 • در صورتی که در ساختمان های فلزی از گل میخ سر پهن به عنوان برش گیر استفاده گردد، جوش اتصال علاوه بر داشتن کیفیت مطلوب باید به صورت ۳۶۰ درجه پیرامون گل میخ را در بر گیرد.