نوشته‌ها

بتن پوششی

بتن پوششی یا بتن رویه بتنی با ضخامت حداقل ۵ سانتی متر است که علاوه بر انتقال بارهای ثقلی همانند یک دیوار برشی افقی عمل کرده و عملکرد دیافراگمی سقف را تحت نیروی لرزه ای تامین می نماید. پیش از عملیات بتن ریزی، بلوک ها باید آبپاشی گردند.

 

مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک

مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک به شرح زیر می باشد:

نصب و جاگذاری تیرچه ها

در اولین مرحله تیرچه های تعبیه شده در فواصل مشخص (غالبا ۵۰ سانتی متر) جاگذاری می گردند.

نصب تکیه گاه های موقت یا شمع بندی

از شمع ها به منظور نگهداری سقف تیرچه بلوک تا سفت شدن بتن رویه استفاده می گردد. جنس شمع های مورد استفاده از دو نوع چوبی و فلزی می باشد. شمع های چوبی با وجود داشتن مزایای همچون وزن کم معایبی نیز دارند. از جمله معایب آن این است که تنها برای ارتفاع مشخصی کاربرد دارند.

شمع های فلزی با وجود اینکه قیمت بیشتری نسبت به شمع های چوبی دارند اما به صورت مستمر قابل استفاده بوده و همچنین برای ارتفاع های گوناگون کاربردی می باشند. یکی از نکات قابل توجه در این مرحله در نظر گرفتن خیز مناسب می باشد. به صورتی که مقدار این خیز برابر با یک دویستم دهانه به سمت بالا در نظر گرفته می شود تا پس از بارگذاری خیز در نظر گرفته شده حذف و سقف مسطح گردد. علاوه بر این زمین کف ساختمان نیز باید دارای تراکم کافی و قابل قبولی باشد.

قرار دادن بلوک ها بین تیرچه ها

پس از شمع بندی بلوک ها در بین تیرچه ها قرار داده می شوند تا فضای خالی بین آنها را پر نمایند. در اجرای سقف تیرچه بلوک در اسکلت فلزی ، محل قرار گیری نشیمن تیرچه ها روی بال تیرهای اصلی و یا روی نبشی های جوش داده شده به جان تیر می باشد.

آرماتور بندی سقف تیرچه بلوک

آرماتوربندی سقف شامل کار گذاشتن میلگردهای سقف کاذب، میلگردهای منفی، میلگردهای کلاف، میلگردهای افت و حرارات و … می باشد. میلگردهای سقف کاذب، میلگردهای L مانندی می باشند که به صورت آویز از سوراخ بلوک ها عبور داده می شوند. میلگردهای منفی زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که اتصال تیرچه به تیر فلزی یا بتنی به صورت گیردار در نظر گرفته شود. این آرماتورها بر روی تکیه گاه اضافه شده و حداقل سطح مقطع آنها برابر با ۰/۱۵ سطح مقطع آرماتور وسط دهانه می باشد. از کلاف های عرضی به منظور حفظ یکپارچگی سقف و عدم عملکرد تیرچه به صورت تکی در دهانه های بزرگ، استفاده می شود. میلگردهای افت و حرارت نیز میلگردهایی هستند که به منظور جلوگیری از افت سقف و تشکیل ترک در آن مورد استفاده قرار می گیرند. میلگردهای حرارتی با فاصله حدود ۲۵ سانتی متر و در دو جهت عمود بر هم بر روی سقف اجرا می شوند. میلگردهای مورد استفاده بدین منظور میلگردهای با قطر ۶ یا ۸ میلی متر می باشند.

قالب بندی سقف تیرچه بلوک

قالب بندی سقف تیرچه بلوک در محل هایی همچون دور سقف، دور بازشوها و حد فاصل تکیه گاه ها انجام می شود.

بتن ریزی سقف تیرچه بلوک

پس از عملیات قالب بندی، بتن ریزی سقف انجام می شود. این عملیات باید به طور یکپارچه و در یک روز و پس از تمیز نمودن فضای بین بلوک ها و تیرچه ها و همچنین مرطوب نمودن روی بلوک ها و قالب ها انجام گردد. در صورتی که ارتفاع بلوک ها ۲۵ سانتی متر یا بیشتر از آن باشد نیاز به ویبره نمودن بتن ریخته شده می باشد. در مرحله بتن ریزی شیب بندی نهایی پروژه با توجه به محل قرارگیری سیستم های تخلیه فاضلاب نیز باید اعمال گردد. پس از عملیات بتن ریزی باید توجه داشت که به بتن در حال گیرش ضربه و لرزشی وارد نشود. همچنین باید از خشک شدن سریع آن جلوگیری نمود. عوامل متعددی همچون نوع سیمان، دما و وضعیت آب و هوایی، نوع و میزان مواد اضافه شده به بتن و … بر روی زمان گیرش بتن تاثیرگذارند. پس از رسیدن بتن به مقاومت مورد نظر، قالب ها و شمع ها جمع آوری می شوند. برداشتن شمع ها باید طوری باشد که بار به تدریج از روی آنها حذف شود.

جزئیات اجرای سقف تیرچه بلوک

 • عرض تیرچه ها نباید کمتر از ۱۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله محور تا محور دو تیرچه متوالی نباید بیشتر از ۷۰ سانتی متر باشد.
 • ضخامت سقف تیرچه بلوک برای تیرهای با تکیه گاه ساده باید بیشتر و یا برابر با یک بیستم طول دهانه و برای تیرهای یک سر گیردار بیشتر یا برابر یک بیست و ششم طول دهانه باشد.
 • حداقل فاصله دو بلوک دو سمت یک تیرچه پس از نصب باید بیشتر از ۶/۵ سانتی متر باشد.
 • حداکثر دهانه مورد پوشش قرار گرفته با تیرچه های منفرد ۸ متر باشد.

 • مزایای اجرای سقف تیرچه بلوک

  • سبک بودن
  • عدم نیاز به نیروی کار متخصص و تجهیزات ویژه
  • سرعت و سهولت در اجرای کار
  • عایق بودن از نظر صوتی، گرمایی و رطوبتی
  • دوام نسبتا بالا در برابر آتش سوزی
  • لرزش کمتر نسبت به سایر سقف ها به دلیل عملیات شمع بندی
  • کاهش مصرف بتن
  • مقاومت بالا در برابر نیروهای افقی همچون باد و زلزله
  • کاهش مصرف گچ و خاک به دلیل یکنواختی بیشتر در زیر سقف
  • معایب اجرای سقف تیرچه بلوک

   • محدودیت اجرا در سقف قوسی و مثلثی شکل
   • امکان ریزش سقف به هنگام زلزله در صورت استفاده بیش از حد بتن
   • امکان خرد شدن بلوک های سیمانی و فرو ریختن سقف در صورت وقوع زلزله های شدید
   • عدم برخورداری از صلبیت لازم در مقایسه با سقف دال بتنی و کامپوزیت
   • بروز مشکل در صورت عدم اندازه گیری صحیح قالب تیرچه
   • امکان شکسته شدن پاشنه تیرچه
   • محدود بودن حداکثر دهانه قابل پوشش با استفاده از سقف تیرچه بلوک به ۸ متر
   • امکان ترک خوردگی بتن پاشنه تیرچه در هنگام حمل و نقل